Help Desk
ID HELPDESK > Help Desk

Pune o Óntrebare:


 

Prezinta un tichet
Trimiteti o noua problema la un departament

 
 

Vezi tichetul existent
Vezi tichetele pe care le-ai trimis Ón trecut